Steffen Kragh Annual Result PM

2019 endnu et godt år for Egmont

13.03.2020

Mediekoncernen Egmont fortsatte væksten og leverede et godt resultat i 2019. Omsætningen steg med 600 mio. kroner. Fremgangen kommer fra tv, streaming, computerspil og e-handel. Egmont geninvesterede som fond sit overskud i medieforretningen og uddelte 96 mio. kroner til at hjælpe børn, unge og filmtalenter. 2020 forventes at være et krævende år som følge af den alvorlige COVID-19-krise, de nordiske lande står i.

Mediekoncernen Egmont satte i 2019 omsætningsrekord med 12,6 mia. kroner, hvilket er 600 mio. kroner mere end i 2018. Med udgangspunkt i publicisme, journalistik, kvalitetsindhold og stærke fortællinger har Egmont en sund kerneforretning. Samtidig lykkes transformationen af medieforretningen med vækst i gaming, tv-streaming, e-handel og marketing services.

”Jeg er tilfreds med endnu et år med vækst og og et godt resultat takket været vore mange dygtige medarbejderes store indsats. Vi er innovative samtidig med, at vi har succes med kvalitetsbåret publicisme, journalistik og stærke fortællinger. Vi kigger ind i et 2020, hvor vi som alle andre er meget påvirkede af den aktuelle COVID-19-krise og optaget af vores medarbejderes velbefindende, og at vi som samfund og virksomhed kommer godt igennem krisen,” siger Egmonts koncernchef Steffen Kragh.

Tre fjerdedele af Egmonts forretning er nu inden for film, tv, streaming, computerspil, digitale medier og e-handel, og et vigtigt element i Egmonts udvikling er stigende brug af teknologi for at optimere medieproduktet og forbrugeroplevelserne. Egmonts samlede forretningsaktivitet udgør 14,8 mia. kroner inklusiv Egmonts andel af ikke-konsolideret omsætning i delejede virksomheder.

Driftsresultatet før renter og afskrivninger (EBITDA) er 1,9 mia. kroner i 2019. Egmonts resultat før skat (EBT) er på 600 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2018. I resultatet for 2019 er indregnet en nedskrivning på 210 mio. kroner afledt af TV 2 Norges opkøb i tv-distributøren RiksTV, som TV 2 nu ejer halvdelen af. Resultatet afspejler, at TV 2 havde et meget godt år med øgede seerandele og markant abonnementstilgang til streamingservicen TV 2 Sumo, at Nordisk Film leverede en række succesfulde film og computerspil, at Egmont Publishings magasintitler klarede sig bedre end det generelle marked for printudgivelser, at marketing services-selskaberne oplevede stor vækst, og at Egmonts bogforlag stod bag mange bestsellere og digital udvikling.

Hele Egmont er en erhvervsdrivende fond, der i 2020 fylder 100 år, og den har et dobbelt formål: at udvikle moderne medier samt at støtte udsatte børn, unge og familier. I 2019 uddelte Egmont 96 mio. kroner til udsatte børn og unge i Danmark og Norge samt til filmtalenter via Nordisk Film Fonden. Egmont Rapporten 2019 havde fokus på den gode skolestart, og Egmont indgik i løbet af året bl.a. et nyt fem-årigt partnerskab med Børns Vilkår, der skal sætte ind over for børn og unges skolefravær. Egmont støttede f.eks. også 12 forskellige nye projekter med fokus på ordblindhed samtidigt med, at Egmont fortsatte sin støtte til læringsprogrammet Lær for Livet. Egmont har uddelt 3,1 mia. kroner i nutidsværdi siden 1920.

 

Hovedtal i mio. DKK

2019

2018

Omsætning

12.555

11.946

Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA)

 

1.863

 

1.418

Resultat før skat (EBT)

600

606

Egenkapital

6.618

6.491

Læs mere om Egmonts årsresultat (engelsk)

 

TV 2
Omsætning 3.798 (3.467) mio. kr. Driftsresultat efter resultat af associerede virksomheder: 318 (303) mio. kr.

TV 2 er Norges største kommercielle mediehus og sender nyheder, sport og underholdning via otte tv-kanaler samt streaming-servicen TV 2 Sumo. Siden 1. januar 2019 har TV 2 leveret public service-tv under en ny fem-årig aftale med den norske stat, og en undersøgelse fra Medietilsynet viser, at TV 2 er det næstmest troværdige landsdækkende nyhedsmedie i Norge. TV 2 havde i 2019 et meget godt år med vækst i både omsætning og driftsresultat drevet af et stærkt programindhold, øgede seerandele, flere reklamekunder og flere streaming-abonnenter. Sammen med NRK købte TV 2 i 2019 Telenors andel i tv-distributøren RiksTV, som TV 2 nu ejer halvdelen af. Det betød en nedskrivning af TV 2s driftsresultat med 210 mio. kroner. Den samlede share for TV 2s kanaler steg med 1,3%-point til 30,4%. Hver uge når TV 2 71% af nordmændene på dets lineære tv-kanaler, hvor programformater som bl.a. Farmen, Skal vi danse? og Åsted Norge igen samlede tv-seerne. TV 2 Sumo, havde markant vækst og har nu mere end 485.000 abonnenter. TV 2 har Norges stærkeste udbud af sport og øgede i 2019 sit tilbud med flere nye vintersportsrettigheder. Sammen med Nordisk Film lancerede TV 2 børneuniverset Oiii med en række nye norske børneprogrammer. Vimond, der leverer streamingteknologi til medievirksomheder i hele verden, havde tocifret vækst i licensindtægterne.

 

Nordisk Film
Omsætning: 4.037 (4.164 ) mio. kr. Driftsresultat efter resultat af associerede virksomheder: 252 (227) mio. kr.

Nordisk Film producerer film- og tv-serier i Norden, driver biografer i Danmark, Norge og Sverige og har en væsentlig forretning inden for gaming. Nordisk Film havde i 2019 solid omsætning og et stærkt driftsresultat. Porteføljen af p.t. seks gaming-selskaber består af: Avalanche Studios. Star Stable Entertainment AB, Raw Fury, Reto Moto, Flashbulb Games og Multiverse (Kogama). Nordisk Film øgede i løbet af 2019 sin ejerandel i Star Stable Entertainment AB og Raw Fury. Helejede Avalanche Studios havde et meget stærkt år, hvor to nye titler, Generation Zero og Rage 2, blev lanceret, og jagtsimulatoren theHunter: Call of the Wild fortsatte sin succesfulde performance. Nordisk Film havde et fantastisk filmår med stærke film som Dronningen, Før Frosten og Jagtsæson i Danmark, den femte film i Sune-serien i Sverige og Tunellen i Norge. Nordisk Film stod også bag tv-serierne DNA i Danmark og Twin i Norge. Nye distributionsaftaler blev indgået med hhv. YouSee i Danmark, TV 2 i Norge og Com Hem i Sverige (primo 2020). Nordisk Film Biografer åbnede en ny, stor luksusbiograf i Bergen og solgte knap 9 mio. billetter i sine 45 biografer i Danmark, Norge og Sverige. Virksomheden GoGift leverede igen tocifret vækst inden for digitale gavekortløsninger.

 

Egmont Publishing
Omsætning: 4.294 (3.890) mio. kr. Driftsresultat efter resultat af associerede virksomheder: 202 (198) mio. kr.

Egmont Publishing står bag en lang række populære bladtitler og bogudgivelser i mere end 30 lande samt førende e-handels-virksomheder og marketing services-bureauer. Egmont Publishing havde vækst i omsætningen drevet af e-handel og marketing services. Driftsresultat blev ligeledes øget på trods af betydelige investeringer i bl.a. e-handel og restruktureringsomkostninger i publishing-forretningen. Trods den strukturelle nedgang på markedet for trykte ugeblade og magasiner, kunne publishing-forretningen fremvise solid profitabilitet, herunder også i Egmont Publishings internationale joint-ventures. Egmont Publishing har en portefølje af syv nordiske e-handels-virksomheder – Jollyroom, Fjellsport, Outnorth, Bagaren och Kocken, Med24, Nicehair og Garnius – som i 2019 realiserede betydelig vækst og havde en samlet porteføljeomsætning på 2,7 mia. kroner. Egmont Publishing er nu majoritetsejer af Bagaren och Kocken, Fjellsport, Outnorth, Nicehair og Garnius. Egmont Publishing har desuden syv nordiske selskaber inden for marketing services – Ingager, s360, Belong, Klintberg Niléhn, KAN, Sempro og MarkedsPartner – som også realiserede betydelig omsætningsvækst og stærk indtjening. Egmont Publishing er nu majoritetsejer af Belong, Sempro, s360 og Ingager.


Egmont Books
Omsætning inkl. Egmonts andel af Cappelen Damm: 937 (977) mio. kr.
Omsætning uden Cappelen Damm, som ikke indgår i det konsoliderede regnskab pga. de internationale regnskabsregler (IFRS): 396 (387) mio. kr.
Driftsresultat efter resultat af associerede virksomheder: - 3 (13) mio. kr.

Egmont Books består af det danske forlagshus Lindhardt og Ringhof og det delejede norske forlagshus Cappelen Damm. Begge forlag udgiver trykte bøger, lydbøger, e-bøger og undervisningssystemer. Lindhardt og Ringhof havde omsætningsvækst og et solidt driftsresultat præget af store investeringer i at opbygge SAGA som et globalt, digitalt forlag. SAGA er størst i Norden med et program på cirka 50.000 e- og lydbøger, og SAGA forventer i 2020 at udgive mere end 10.000 nye, digitale udgivelser på mere end 30 sprog over hele verden. Lindhardt og Ringhof stod bag en række af årets markante bøger af forfattere som Niels Krause-Kjær, Maren Uthaug, Michael Kretz Krefeld, Ane Riel, Steffen Jacobsen og Thomas Korsgaard og udgav bl.a. også den internationale bestseller Gileads døtre af Margaret Atwood. Norges største forlagshus, Cappelen Damm, havde et godt udgivelsesår med forfattere som Lars Saabye Christensen og Roy Jacobsen, men var resultatmæssigt udfordret af en engangsnedskrivning af boghandlerkæden Tanums butikker i Gardemoen lufthavn.

 

Almennyttig virksomhed

Egmont er en erhvervsdrivende fond, hvor en del af mediekoncernens overskud går til at støtte udsatte børn og unge samt filmtalenter, mens det øvrige overskud geninvesteres i at udvikle mediekoncernen. Hovedaktiviteten er i Danmark, men der foretages også en række uddelinger i Norge. Egmont Fonden fylder 100 år i 2020 og siden 1920 er der uddelt 3,1 mia. kr. omregnet til nutidsværdi. I 2019 har Egmont haft et almennyttigt forbrug på cirka 96 mio. kroner, hvoraf Nordisk Film Fonden har uddelt cirka 5 mio. kroner. Egmont arbejder for FNs verdensmål nr. 4 om, at alle børn og unge i 2030 er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2019 var Egmonts årstema ”den gode skolestart”. Egmont Rapporten 2019 introducede nye data, der bl.a. viste, at 11,6% af de cirka 60.000 danske børn, der hvert år starter i børnehaveklassen, ikke trives i de mindste klasser. Egmont har øremærket midler, som skal støtte projekter, der forbedrer den gode skolestart. I 2019 indgik Egmont et nyt fem årigt partnerskab med Børns Vilkår, der skal hjælpe et stigende antal børn, som ikke magter at gå i skole. Egmont uddelte blandt andet også 14 mio. kroner til 12 nye indsatser, der skal støtte ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem, og fortsatte sin støtte til Lær for Livet, som er et seks-årigt læringsprogram, hvor anbragte børn kommer på læringscamp og får en personlig mentor. I Norge støttede Egmont børne- og ungeaktiviteter hos Norske Kvinners Sanitetsforening, organisationen !LES og Kronprinsparrets Fond. I 2019 sendte Nordisk Film Fonden 60 filmtalenter ud i verden gennem dets rejselegater og støttede fire initiativer med fokus på brugen af manuskriptskrivning og brugen af ny teknologi i filmfortællingen.

 

Yderligere oplysninger:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29603019

 

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24407471

Billeder til pressebrug: www.egmont.com/media-archive