Bæredygtighed i Story House Egmont

Go Greener Fast

Story House Egmont ønsker at forpligte sig til klimaet og miljøet. Som en ansvarlig og troværdig medievirksomhed ønsker vi at bidrage til en lavere CO2-udledning og en bedre planet for kommende generationer.

Vi er også forpligtet til at arbejde med bæredygtighed på tværs af vores virksomhed og aktiviteter. Vores mål er at blive grønnere hurtigt, styrke vores medarbejdere og lokalsamfund samt integrere ansvarlige forretningspraksisser i hele vores organisation.

Story House Egmonts bæredygtighedsstrategi er at reducere vores CO2-udledning med 25% inden 2025 i vores medievirksomhed ved at fremme grønne partnerskaber, forbedre cirkulariteten i vores produkter og sikre gennemsigtighed i vores data.

"Go Greener Fast" er vores initiativ i Egmont til at øge bæredygtigheden i alle vores forretningsenheder og på tværs af alle vores produkter. Det omfatter tre af FN's bæredygtighedsmål: Bæredygtig forbrug og produktion, Klimaindsats og Partnerskaber for at opnå målene.

Læs Egmonts CSR-rapport for 2022

Print machines

Trykte produkter

Vi bringer historier til live - primært gennem trykte medier. Den største kilde til emissioner for Story House kommer fra vores trykte produkter. Vi har en klar holdning og samarbejder tæt med vores leverandører for at reducere vores CO2-aftryk. Vi fokuserer på alle aspekter af emissionsreduktion fra vores trykte produkter. Dette inkluderer at undersøge grønne energiløsninger hos papirleverandører og trykkerier samt at vurdere den klimapåvirkning, nye papirkvaliteter har. Vi har også valgt at stoppe udgivelsen af flere titler. Fra 2021 til 2022 opnåede vi en 12% reduktion i emissionerne fra vores trykte produkter, og i 2023 sigter vi mod at optimere vores produktportefølje yderligere.
Rainbow

Covermounts og legetøj

Hos Story House Egmont leverer vi sjovt og engagerende indhold. Produktionen af legetøj, især når det kommer til brugen af plastik, har en negativ indvirkning på miljøet. Derfor har vi fastsat klare mål for at reducere brugen af plastik både i legetøj og emballage. Fra 2021 til 2022 reducerede vi vores plastikproduktion til legetøj med 16% og til emballage med 33%. Derudover øgede vi vores brug af genanvendt plastik til emballage med 24%. I de kommende år vil vi arbejde målrettet på at markant reducere brugen af plastik i covermounts og emballage til covermounts i vores børnemagasiner på tværs af alle vores markeder.
Packaging

Emballage

Emballage er afgørende for vores bestræbelser på at betjene vores kunder bedst muligt. Vores emballage er ofte en værdsat og integreret del af produktet og har til formål ikke kun at levere, men også at beskytte værdifulde magasiner og bøger samt sikre legetøj og gaver. Emballage er dog ofte til engangsbrug, og derfor har vi fokus på at forbedre vores emballagepraksis. For vores magasinforretning har dette betydet en markant nedgang i brugen af folier, hvor vi har opnået en reduktion på 45% fra 2018 til 2022, og dette vil fortsat være et fokuspunkt for Story House.
Goods transportation

Transport af varer

Transport er en integreret del af vores forretning. Vi bringer historier til live gennem en kompleks og effektiv værdikæde, hvilket har en indvirkning på vores planet. Vi stræber konstant efter at gøre det bedre og undersøger nye og forbedrede måder at optimere vores klimapåvirkning fra transporten på. I de seneste år har vi fokuseret på at eliminere flyfragt helt og yderligere reduceret vores CO2-udledning ved at forbedre udnyttelsen generelt for alle forretningsområder. Vores samlede reduktion inden for transport for Story House globalt var lidt over 15%.