Privatlivspolitik - Egmontpublishing.dk

Privatlivspolitik for Egmont Publishing A/S

Introduktion

1.1   Når du besøger egmontpublishing.dk, vil vi indsamle og behandle personoplysninger om dig. Nedenfor har vi bl.a. beskrevet, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet og retsgrundlaget for behandlingen og dine rettigheder i forbindelse hermed. 

2. Dataansvarlig

2.1   Egmont International Holding A/S, Vognmagergade 11, 1148 København K, Denmark (CVR 75 27 20 14). Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og at det er os, som du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1   Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a) at forbedre vores hjemmeside

(b) hvis du samtykker til præference- og statistik-cookies anvender vi dine personoplysninger til at regulere dine funktioner på hjemmesiden, og vi videregiver oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere, f.eks. Google Analytics, til brug for udarbejdelse af statistik om f.eks. brugen af vores hjemmeside og for at regulerer antallet af henvendelser til vores server;

3.2   Nedenfor har vi angivet vort grundlag for behandling af dine personplysninger til ovenstående formål:

(c) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit cookiesamtykke tilbage ved at  klikke på Cookieindstillinger nederst på alle sider på hjemmesiden. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

3.3   Vi opbevarer dine personoplysninger som følger:

(c) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke til cookies, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi behandler dine personoplysninger til dette formål. Opbevaringsperioden vil afhænge af typen af cookies og  udløbet af de enkelte cookies. Du kan finde en oversigt over opbevaringsperioder her

4 Kategorier af personoplysninger

4.1   Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a)IP-adresse

5 Dine rettigheder

5.1   Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor. Nedenfor følger en opregning af dine forskellige rettigheder. Disse rettigheder er ikke alle ubetingede rettigheder. Der kan således gælde undtagelser dertil.

5.2   Du kan til enhver tid anmode om indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, påberåbe dig retten til dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.3   Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

5.4   I det omfang vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor, bruge afmeldingslinket i vores e-mails eller tilbagekalde dit cookiesamtykke ved at klikke på Cookieindstillinger i bunden af siden.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som er tilgængelig via Datatilsynets hjemmeside. 

6 Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

6.1   Vi kan i visse tilfælde have en saglig grund til at videregive dine personoplysninger til koncernforbundne selskaber samt til professionelle rådgivere, herunder advokater, revisorer m.fl.

6.2   Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine eventuelle anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3   Vi overfører derudover dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder ved indgåelse af en databehandleraftale med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål i overensstemmelse med vores dokumenterede instrukser og sikkerhed for gennemførelsen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

6.5   De personoplysninger, vi behandler om dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig til os herom ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 7 og derved få kopi af overførselsgrundlaget.

7 Kontaktoplysninger

7.1   Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os på https://persondata.egmontpublishing.dk/