GOAL trækker Michael Qureshi-artikler tilbage

10.12.2015

GOAL er blevet ført bag lyset af Michael Qureshi på linje med en række andre medier og har derfor opsagt al samarbejde med Michael Qureshi.

Michael Qureshi og hans netværk har siden midt-halvfemserne leveret over 500 artikler til magasinet GOAL. 

Nogle af disse artikler er skrevet af Michael Qureshi i samarbejde med udenlandske skribenter, mens andre er artikler af udenlandske skribenter købt gennem Michael Qureshi. Han har nu bekræftet over for GOAL, at to af disse skribenter optræder under såkaldt pseudonym. 

På baggrund af det samt de seneste dages oplysninger om Michael Qureshis metoder har Goal opsagt samarbejdet med Michael Qureshi med omgående virkning. 

Samtidig vælger vi at fjerne de få artikler, der ligger elektronisk – inklusiv de artikler, Michael Qureshi har formidlet med udenlandske bylines, idet vi ikke er tilstrækkeligt sikre på, at de lever op til vores standarder for god journalistik. 

”Vi mener ikke, at der er grundlag for at forsvare Michael Qureshi og gennemgå hver eneste artikel, selvom mange af artiklerne formentlig er uproblematiske. Derfor tager vi konsekvensen og trækker alle artikler tilbage. Vi tager afstand fra Michael Qureshis metoder. Vi er som flere andre medier blevet ført bag lyset, og det beklager vi ikke mindst over for vores læsere. På baggrund af sagen gennemgår vi nu vores interne procedurer med henblik på at undgå noget tilsvarende,” siger publishing director Marika Bark, Egmont Publishing Sverige. 

GOAL produceres i Sverige og udkommer hver måned med helt eller delvis ens indhold i Danmark, Finland, Tjekkiet og Tyrkiet.

Arbejdet med at trække digitalt publicerede artikler tilbage i de enkelte lande er nu i gang.


For yderligere information kontakt:

Mette Klingsey
Media Consultant
+45 25 32 34 78
mette.klingsey@egmont.com