Ledergruppe

Ledergruppen for Story House Egmont i EU og UK

Per Kjellander

Per Kjellander

CEO

Email:
Photo of Annemette Degner Sørensen

Annemette Degner Sørensen

CFO

Photo of Frank Vilstrup

Frank Vilstrup

Business Area Director Consumer Magazines

Marika Bark

Marika Bark

Business Area Director Kids

Photo of Thomas Black

Thomas Black

Digital Director