Advertorials retningslinjer

Annoncemarkering

Alle advertorials og annoncer, der kan forveksles med redaktionelt indhold, skal markeres tydeligt med ordet ANNONCE. Tydeligt vil her sige skrevet med versaler og fed/bold skrift i tilstrækkelig stor størrelse.

På højresider skal markeringen placeres i øverste højre hjørne, og på venstre sider skal markeringen placeres i øverste venstre hjørne af annoncen.

Dobbeltsider skal markeres med ordet ANNONCE på både højre- og venstresiden.

Story House Egmont A/S forbeholder sig ret til at påføre ordet ANNONCE på annoncer, der kan forveksles med redaktionelt indhold. Såfremt markeringen ANNONCE fremstår utydelig på en annonce, forbeholder Story House Egmont A/S sig retten til at ændre fonten.