Materialespecifikationer

Generelt

Materiale skal altid sendes til online@egmont.com senest 3 arbejdsdage før kampagnestart. Afleveres materialet senere, kan Egmont ikke garantere, at kampagnen starter efter planlagt startdato. Egmont bruger Google Ad Manager som adserver. Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme. Alt bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificerede størrelse på banneret. Vi forbeholder os retten til at sende banneret retur, hvis computerens CPU-forbrug øges markant i forbindelse med load af banneret. Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”).

Bannere skal inkludere afsenderens logo. Hvis der er lyd i banneret, må denne først afspilles ved mouse-over med 1 sekunds delay eller ved klik. Lyd skal altid stoppe ved mouse-out. Hvis et banner linker videre til en hjemmeside med alkohol eller af seksuel karakter, skal URL'en til denne hjemmeside indeholde en ”advarselsboks” med en aldersbegrænsning på min. 18 år. 

Branchestandarder og retningslinjer for digital produktion
Færdigt materiale for display annoncering skal leveres i henhold til de fastsatte retningslinjer og standarder jf. IAB vejledninger: http://iabdanmark.dk/vejledninger/ 

Udskydelse
Vi forbeholder os retten til at udskyde eller ændre afviklingen af en given kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi som den oprindeligt aftalte ydelse.

Materiale 
Såfremt korrekt og funktionelt materiale ikke leveres inden for aftalte materiale-deadlines, garanteres der ikke for rettidig kampagneafvikling. Dette gælder også for ejerskaber, hvorfor ejerskaberne regnes som afviklet, såfremt materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale. Specifikationerne bliver løbende opdateret. Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på online@egmont.com